UNUS PRO OMNIBUS

OVER F.U.G.

Wij zijn een overkoepelend orgaan dat de zeven grote Utrechtse studenten gezelligheidsverenigingen vertegenwoordigt.
De F.U.G PROMOOT, VERBINDT en BEHARTIGT DE BELANGEN van Utrechtse studenten gezelligheidsverenigingen. Gezelligheidsverenigingen zijn belangrijk voor de ONTWIKKELING van studenten, niet alleen wat betreft hun verdere VORMING naast hun studie, maar ook in SOCIAAL opzicht.

De F.U.G. erkent dit belang en ondersteunt dit actief door het zorgen voor een GOEDE ONDERLINGE COMMUNICATIE tussen de verenigingen. Ook PROMOOT zij de verenigingen in het contact met hogeschool, universiteit en gemeentelijke politiek.

DE F.U.G. bestaat uit twee besturen, het AB (ALGEMEEN BESTUUR) en het DB (DAGELIJKS BESTUUR). Het DB behandelt tijdens haar bijeenkomsten de meer direct praktische onderwerpen, zoals het organiseren van een verkiezingsdebat voor studenten. Tijdens de AB vergaderingen ligt het accent meer op het contact met externe partijen zoals de Universiteit Utrecht of met relevante maatschappelijke organisaties.

Brandbrief van de L.K.V.V.

UTRECHT 24 januari 2022 – De koepel van studentenverenigingen, de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV), verstuurt vandaag namens alle verenigingen en met de Plaatselijke Kamers van Verenigingen een brandbrief naar het kabinet, de burgemeesters van negen studentensteden, en het Veiligheidsberaad. Zij roepen op tot coronabeleid op maat dat duidelijk onderscheid maakt tussen studentenverenigingen en (besloten) -sociëteiten, en gewone, openbaar toegankelijke horecagelegenheden. Het is de allerhoogste tijd voor passende aanpak van de negatieve effecten voor het studentenwelzijn. Universiteiten van Nederland (UNL) en de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) steunen de boodschap van deze brief.

Brandbrief LKvV passend coronabeleid

BEN JIJ LID VAN ÉÉN VAN DE GEZELLIGHEIDSVERENIGINGEN EN GEÏNTERESSEERD IN EEN BESTUURSJAAR BIJ DE F.U.G.?

Stuur dan een mail naar abactis@fugutrecht.nl

UTRECHT

Elk jaar kiezen duizenden studenten voor Utrecht, het is dan ook een ECHTE STUDENTENSTAD. Meer dan een vijfde deel van de inwoners is student. Utrecht heeft een gezellige binnenstad met fijne (werf)terrassen, werfkelders en grachten, waarvan de Oudegracht de bekendste is. Uiteraard staat Utrecht vooral bekend om zijn BRUISENDE STUDENTENLEVEN bij de gezelligheidsverenigingen. Utrecht kent zeven grote studentengezelligheidsverenigingen met elk hun eigen karakter. Juist deze verenigingen zorgen voor de goede sfeer in de stad en de studenten die LID WORDEN van een van de verenigingen kunnen beamen dat het een enorme toevoeging is aan je studententijd. Lees meer…

VERENIGINGEN

word lid bij één van de zeven gezelligheidsverenigingen van Utrecht!

BESTUUR

dagelijks bestuur 2022 - 2023

Van links naar rechts:

 • Assessor: Floor Cox (Unitas S.R.)
  Assessor@fugutrecht.nl
 • Fiscus: Jonathan Brinkman (S.S.R.-N.U.)
  fiscus@fugutrecht.nl
 • Praeses: Roos Helmink (UMTC)
  praeses@fugutrecht.nl
 • ab Actis: Tessa van Bouwdijk-Bastiaanse (U.V.S.V./N.V.V.S.U.)
  abactis@fugutrecht.nl
 • Vice Praeses: Pepijn van der Hoeven
  vicepraeses@fugutrecht.nl

MEER INFORMATIE OVER HET BESTUUR VINDT U HIER.